پاورپوینت عوامل موثر بر سلامتي

پاورپوینت عوامل موثر بر سلامتي

پاورپوینت عوامل موثر بر سلامتي

 

 

 

به نام خدا

 

مشخصات فایل

فرمت:power point

قابل ویرایش و آماده پیرینت


تعداد اسلاید : 21 اسلاید

1 عوامل موثر بر سلامتي 3 4 5 6 7 Health determinants : 1- Environmental , social , and economical status 20%

2- Health care services 20%

3- Life style 50%

4- Genetic factors 10% 8 تعاريف:
Disease:
وجود اختلال در بدن (ساختار و يا عملكرد)
Illness:
برداشت فرد نسبت به Disease و تاثير بيماري بر حالت ذهني فرد
Sickness:
اختلال كاركرد اجتماعي فرد در اثر بيماري (نقش فرد در زمان بيماري) 9 مراحل بيماري:(Stages of Disease) آمادگي (Susceptibility)
دوره كمون (Incubation or Induction period)
دوره قبل از علايم (Presymptomatic period)
دوره علامتدار(Symptomatic period)
پيامد (Outcome) شامل:
Death, Recovery, Immunity, Carriage, Disability &…
10 علت بيماري: نظريه ميكروبي بيماريها
(تفكر يك عامل - يك بيماري)
مثلث اپيدميولوژي ( عامل بيماريزا، محيط، انسان)
نظريه مولتي فاكتوريال(چند عاملي)
(تفكر شبكه عليت) Disease is the result of forces within a dynamic system consisting of: agent of infection
host
environment Epidemiologic Triad 12 مثلث اپیدمیولوژی: سالها مورد استفاده بوده است.
عامل بیماریزا جدا از محیط در نظر گرفته شده است.
در گذشته بیشتر برای بیماریهای عفونی کاربرد داشته است.
برای بیماریهای مزمن مناسب نیست.
13 Agent Host Environment Age
Sex
Genotype
Behaviour
Nutritional status
Health status Infectivity
Pathogenicity
Virulence
Immunogenicity
Antigenic stability
Survival Housing
Geography
Occupational setting
Weather
Air quality
Food (www) Factors Influencing Disease Transmission Epidemiologic Triad Concepts Infectivity – ability to invade a host
(# infected / # susceptible) X 100
Pathogenicity – ability to cause disease
(# with clinical disease / # of infected) X 100
Virulence – ability to cause death
(# of deaths / # with disease (cases)) X 100
All are dependent upon the condition of the host
Immunity (active, passive)
Nutrition
Sleep
Hygiene

Factors associated with increased risk of human disease Host Characteristics Agent Environmental Factors

Age Biologic (Bacteria, viruses) Temperature
Sex Chemical (Poison, smoke) Humidity
Race Physical (Trauma, radiation) Altitude
Occupation Nutritional (Lack, excess) Crowding
Marital Status Housing
Genetics Neighborhood
Previous Diseases

 

 

درصورت سوال یا مشکل در خرید یا نارضایتی از فایل خریداری شده با مدیر فروشگاه در ارتباط باشید.در صورتی که درمورد یک فایل سوال داشته باشید سریعا پاسخ خواهیم داد و درصورتی که از یک محصول شکایت داشته باشید سریعا از فروشگاه حذف خواهد شد.

ضمانت خرید

تا 24 ساعت پس از خرید در صورتی که از فایل خریداری شده نارضایتی داشته باشید 100 درصد وجه به حساب شما عودت داده خواهد شد. برای پیگیری خرید به بخش پشتیبانی مراجعه کنید.

 

اینجا هم مشاهده کنید