پاورپوینت درمورد آمار سوم تجربی جلسه اول (آمار و مدل سازی)

پاورپوینت درمورد آمار سوم تجربی جلسه اول (آمار و مدل سازی)

پاورپوینت درمورد آمار سوم تجربی جلسه اول (آمار و مدل سازی)

 

 

 

به نام خدا

 

مشخصات فایل

فرمت:power point

قابل ویرایش و آماده پیرینت


تعداد اسلاید : 21 اسلاید

بنام خدا آمار سوم تجربی
جلسه اول (آمار و مدل سازی) 1- اندازه گیری:
ما دو دسته اطلاعات داریم:
1- اطلاعات کمی: به صورت اعداد و ارقام هستند.
2- اطلاعات کیفی: توصیفی هستند. اطلاعات کمی قابل تفسیر نیستند و برای همه کس یک معنای واحد دارند.
اطلاعات کیفی قابل تفسیر هستند و هر کس می تواند برداشت های متفاوتی از آن داشته باشد این اطلاعات تنها برای ترسیم دورنمای اولیه کفایت می کنند.
در بررسی های آماری اطلاعات کیفی به هیچ وجه سودمند نیستند و تنها اعداد و ارقام هستند که مفید خواهند بود.
اولین اقدام برای رسیدن به اعداد و ارقام و یا بهتر اطلاعات کمی اندازه گیری است .
حال هر چقدر وسایل اندازه گیریمان را دقیق تر کنیم هیچ گاه نمی توانیم دقت را آن قدر بالا ببریم که اندازه گیریمان خطا نداشته باشد و یا بهتر خطای اندازه گیری مان برابر صفر شود. بنابراین مفهومی به صورت زیر تعریف می شود :
تفاضل مقدار واقعی و مقدار اندازه گیری شده = خطای اندازه گیری
خطای اندازه گیری ممکن است مثبت و یا منفی باشد.
خطای اندازه گیری را معمولا با که همان ابتدای است نشان می دهند.
لزوما خطای اندازه گیری از واحد اندازه گیری کمتر است .
اگر واحد اندازه گیری را تغییر دهیم لازم است اندازه گیری دوباره انجام شود. وزن نوزادی را پس از تولد 4 کیلوگرم اعلام کردند خطای اندازه گیری کدام یک از گزینه های زیر می تواند باشد؟

1)1 کیلوگرم
2)1/25 کیلوگرم
3)0/75 کیلوگرم
4)صفر مثال واحد اندازه گیری
وهیچ گاه خطای اندازه گیری صفر نمی شود حل دماسنجی دمای اتاق را 27 درجه سلسیوس نشان می دهد اگر خطای اندازه گیری دماسنج کمتر از 0/4 درجه سلسیوس باشد محدوده ی دمای واقعی اتاق را بدست آورید. مثال دمای واقعی را بزرگتر از دمای اندازه گیری شده فرض می کنیم M, =دما واقعی اتاق و دمای واقعی را بزرگتر از دمای اندازه گیری شده فرض می کنیم هیچگاه مقدار خطا برابر صفر نمی شود حل مدل سازی :
بیان مسئله ها و یا پدیده ها به زبان ریاضی را مدل سازی ریاضی می گوییم
مثال : کره ،ساده ترین و نزدیکترین شی ریاضی است که به زمین شباهت دارد.همین در نظر گرفتن شکل زمین به صورت کره نوعی مدل سازی ریاضی است
هر چقدر مفاهیم ریاضی به کار برده شده ساده تر و ابتدایی تر نتیجه ی کار به پدیده ی مورد نظر نزدیک تر باشد ،مدل سازی با ارزش است نکته ی مهم در حل مسائل :

در مدل سازی از جملاتی که 1- توان دوم یا بالاتر از خطا ها باشد ،صرفنظر می کنیم
2- حاصلضرب دو یا تعداد بیشتر اگر وزن فردی برابر 78/5 کیلوگرم گزارش شده باشد ،چه مولی برای آن به کار می برید ؟(p را وزن واقعی فردو خطای اندازه گیری باشد.) واحد اندازه گیری مثال طول ضلع مربعی را بر چسب سانتی متر اندازه گیری کرده ایم ،مدل آن به صورت است.
اگر این طول رابر حسب میلی متر بیان کنیم،مدل آن چگونه است؟ اندازه گیری مجدد انجام شود چون واحد اندازه گیری از سانتی متر به میلی متر تغییر کرده است لازم است اندازه گیری دوباره انجام شود مثال مدل قطر مربعی به صورت

 

 

درصورت سوال یا مشکل در خرید یا نارضایتی از فایل خریداری شده با مدیر فروشگاه در ارتباط باشید.در صورتی که درمورد یک فایل سوال داشته باشید سریعا پاسخ خواهیم داد و درصورتی که از یک محصول شکایت داشته باشید سریعا از فروشگاه حذف خواهد شد.

ضمانت خرید

تا 24 ساعت پس از خرید در صورتی که از فایل خریداری شده نارضایتی داشته باشید 100 درصد وجه به حساب شما عودت داده خواهد شد. برای پیگیری خرید به بخش پشتیبانی مراجعه کنید.

 

اینجا هم مشاهده کنید