پاورپوینت درمورد الگوی اساس دامن

پاورپوینت درمورد الگوی اساس دامن

پاورپوینت درمورد الگوی اساس دامن

 

 

 

به نام خدا

 

مشخصات فایل

فرمت:power point

قابل ویرایش و آماده پیرینت


تعداد اسلاید : 24 اسلاید

1 الگوی اساس دامن
اندازه های لازم برای ترسیم الگو
دور دامن
دور باسن
بلندی باسن
قد دامن 2 3 مرحله ی اول
ازسمت چپ کاغذ الگو،دو خط عمود بر هم رسم کنید.
ابتدای خط را نقطه ی 1 بنامید.
از نقطه ی 1 به اندازه ی باسن به سمت پایین آمده ،نقطه ی 2 بدست می آید.
بلندی باسن=2 1
از نقطه ی 1 به اندازه ی قد دامن به سمت پایین آمده،نقطه ی 3 بدست می آید.
بلندی باسن= 3 1
نقاط 1و2و3 را به سمت راست گونیا کنید.
خطوط گونیا شده از نقاط1و2و3 به ترتیب خط راهنمای کمر ،باسن و لبه دامن است.خط 1تا 3 مرکزی پشت است.(تصویر1) 4 (تصویر1) 5 6 مرحله ی دوم
از نقطه 2 به اندازه½ دور باسن به اضافه «0/5تا1/5سانتی متر» به سمت راست علامت بزنید.نقطه 4 بدست می آید.
«cm1/5-0/5» + ½دور باسن=4 2
نقطه 4 را به سمت بالا و پایین گونیا کنید. در نقطه 5 و در خط لبه دامن نقطه 6 بدست می آید.
خط (5،4،6) خط مرکزی جلو است.
از نقطه 2 روی خط باسن به اندازه ½خط 2 تا4 به اضافه «0/5تا1/5سانتی متر» به سمت راست علامت بزنید.نقطه 7 بدست می آید.
« cm1/5-0/5» + (4 2)½=7 2
قابل ذکر است اندازه «0/5تا1/5سانتی متر»مطابق با آزادی دامن در خط 2 تا4 منظور می شود.
نقطه 7 را به سمت پایین گونیا کنید و نقطه 8 را علامت بزنید. (تصویر2)
7 8 (تصویر2) 9 اندازه دور باسن«cm58-97» «0/5+½دور باسن »
اندازه دور باسن«cm112-98» «1+½دور باسن »
اندازه دور باسن«cm137-113» «1/5+½دور باسن »
10 11 (تصویر3) (تصویر4) 12 مرحله چهارمرسم پنس پشت 13
اندازه خط 1 تا 10 را تقسیم بر 3 کنید،نقاط 13 و 14 بدست می آید.
از نقطه 13 به طول «14سانتی متر» به سمت پایین گونیا کنید ، نقطه 15 به دست می آید.
« cm 14» =15 13
از نقطه 14 به طول «12سانتی متر» به سمت پایین گونیا کنید نقطه 16 به دست می آید.
« cm 12» =16 14 « cm 2» =' 17 17
« cm 2» =' 18 18
رسم پنس جلو
(12 5 )⅓ =19 12
« cm 10» =20 19
« cm 2» ='21 21
این نقاط را با خط کش به نقطه 20 وصل کنید.
(تصویر5)
14 15 (تصویر5) 16 مرحله پنجم
بعد از رسم الگو، خطوط راستا را موازی با خط مرکزی جلو و پشت رسم کنید.
نقاط موازنه را در چند نقطه روی خط پهلوی دامن علامت بزنید.
الگوی جلو و پشت رااز خط پهلو مطابق علائم برش قیچی کنید. (تصویر6) 17 (تصویر6) 18 برای خط اصلاح خط کمر ابتدا پنس ها را به سمت خط پهلو ببندید .
(هنگام بستن در انتهای پنس ها حجم ایجاد می شود .
برای مسطح کردن الگو کاغذ را از انتهای پنس ها «تا» کنید.)
حال با استفاده از خط کش منحنی یا پیستوله مطابق شکل از نقطه 10 تا «2 سانتی متر » مانده به نقطه 1 خط منحنی کمر را رسم کنید .
درالگوی جلو نیز مطابق پشت از نقطه 12 تا «2سانتیمتر » مانده به نقطه 5 خط منحنی کمر را رسم کنید. مرحله ششم (تصویر7) اصلاح خط کمر 19 (

 

 

درصورت سوال یا مشکل در خرید یا نارضایتی از فایل خریداری شده با مدیر فروشگاه در ارتباط باشید.در صورتی که درمورد یک فایل سوال داشته باشید سریعا پاسخ خواهیم داد و درصورتی که از یک محصول شکایت داشته باشید سریعا از فروشگاه حذف خواهد شد.

ضمانت خرید

تا 24 ساعت پس از خرید در صورتی که از فایل خریداری شده نارضایتی داشته باشید 100 درصد وجه به حساب شما عودت داده خواهد شد. برای پیگیری خرید به بخش پشتیبانی مراجعه کنید.

 

اینجا هم مشاهده کنید